Prijs en opbrengst zonnepanelen

Steeds meer Nederlanders ontdekken de voordelen van zonnepanelen. Inmiddels liggen ze op 790.000 huizen. Een set van 10 panelen (3.000 Wattpiek) levert jaarlijks al snel 2.600 kWh stroom. Bij het energiebedrijf zou je daar op dit moment zo'n € 600,00 voor betalen (prijspeil 2020). Met je zonnepanelen spaar je dit bedrag elk jaar uit, want jouw panelen wekken jaar in, jaar uit gratis stroom op. Ben je geïnteresseerd in zonnepanelen, vraag dan vandaag nog een offerte aan.

Is mijn huis geschikt voor Zonnepanelen?

Niet elk huis is geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Klik op deze link om te kijken of uw huis geschikt is voor zonnepanelen en zo ja, hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden.

Berekening rendement

Een systeem van 10 zonnepanelen en 3.000 watt-piek kost ongeveer € 4.400,00 (aanschaf zonnepanelen en omvormer plus installatie). De panelen gaan zo'n 25 jaar mee, de omvormer is na 13 jaar aan vervanging toe (dat kost ongeveer € 1.000,00. Je bespaart jaarlijks zo'n € 600,00 op jouw elektriciteitsrekening (prijspeil 2020). Dit levert je over de gehele periode een rendement op dat is te vergelijken met 6 procent rente op een spaarrekening. 

Ook in 2020 kan de BTW over een zonnepanelen systeem (inclusief de installatiekosten) nog worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Hierdoor wordt de terugverdientijd van de investering aanzienlijk verkort, waardoor het rendement op de investering nog een stuk hoger uitpakt,

Onzekerheden

Het rendement van de investering in zonnepanelen kan in de loop van de jaren mee- of tegenvallen:

  • De elektriciteitsprijs is van invloed op het berekende rendement.
  • Er is een kleine kans dat jouw zonnepanelen kapot gaan, waardoor het rendement lager uitvalt.
  • Energiebedrijven zijn op dit moment wettelijk verplicht om voor de stroom die jouw panelen aan het stroomnet leveren - tot maximaal de hoeveelheid stroom die jij van het stroomnet afneemt - het geldende stroomtarief te betalen (inclusief energiebelasting en BTW). Dit heet salderen. Deze verplichting geldt in elk geval tot 2023 en wordt daarna waarschijnlijk afgebouwd: dan daalt het financiële rendement.
  • Als je verhuist zijn de verhuiskosten van de zonnepanelen of de mogelijk hogere verkoopwaarde van jouw huis door de zonnepanelen van invloed op het rendement.

Stroom die je niet meteen verbruikt wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Hiervoor krijg je dezelfde prijs als je normaal betaalt voor jouw stroom.

Stroom aan het net leveren: Salderen en Teruglever-vergoeding

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat jij zelf geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf verrekent de levering vervolgens met de stroom die jij afneemt van het net (dit heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als jij betaalt voor jouw stroom (gemiddeld 22,5 cent per kWh, prijspeil 2020).

Deze salderingsregeling geldt tot 2023 en wordt daarna in stappen afgebouwd.

Klik hier voor meer informatie over de Salderingsregeling voor Zonnepanelen.

Salderen heeft maximum

Salderen heeft wel een maximum: lever je jaarlijks meer stroom aan het net dan wat je van het net afneemt, dan krijg je een lagere vergoeding voor het overschot dat je produceert. Deze zogeheten teruglever vergoeding verschilt per energiebedrijf en ligt ongeveer tussen 3 en 12 cent per kWh.

Hoogte teruglever vergoeding verschilt

Een voorbeeld: je neemt 2.000 kWh stroom per jaar van het net af en levert via je zonnepanelen 2.500 kWh aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf moet voor 2.000 kWh geleverde stroom het geldende stroomtarief betalen (22,5 cent per kWh, prijspeil 2020). Voor de overige 500 kWh mag het een lager tarief betalen (dit wordt vaak de teruglever vergoeding genoemd). Het energiebedrijf mag het lagere tarief zelf vaststellen. De vergoeding verschilt sterk per energiebedrijf en ligt ongeveer tussen de 3 en 12 cent per kWh. Als je veel stroom produceert, is het is dus de moeite waard om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Op internet staan overzichten, zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'. Wil je precies weten wat je krijgt, neem dan contact op met het energiebedrijf.

Vereniging van Eigenaren

Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). Bij een vereniging van eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.

Geschikte meter nodig

Om te weten hoeveel stroom je zonnepanelen aan het net hebben geleverd, heb je een meter nodig die kan meten hoeveel stroom je van het net afneemt én hoeveel je aan het net levert. Een slimme meter kan dat bijvoorbeeld. Heb jij nog geen geschikte meter, vraag de netbeheerder dan om de meter te vervangen.

Vanaf 2023 is het met zonnepanelen verplicht om een meter te hebben die meet hoeveel je koopt en hoeveel je terug levert. Een ouderwetse Ferrarismeter met een telwerk dat terugdraait, mag vanaf 2023 niet meer.

Lokale of regionale subsidies

In sommige gemeentes of provincies kun je subsidie krijgen als je zonnepanelen op je dak legt. Informeer op de website van uw gemeente of dit ook voor u van toepassing is.

Wel is kunt u in ieder geval subsidie aanvragen op een aantal andere energiebesparende maatregelen. Hiervoor kunt u het beste even kijken op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl).

Indien u meerdere energiebesparende maatregelen tegelijk laat uitvoeren, kunt u tevens gebruik maken van de Energiebespaarlening voor Particulieren. Deze door de overheid geïnitieerde lening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Kijk ook even op www.energiebespaarlening.nl voor meer informatie.

BTW op zonnepanelen terugvragen

Particulieren kunnen de BTW op aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. Via onderstaande links kunt u hier meer informatie over krijgen.

BTW op Zonnepanelen Terugvragen