BTW op zonnepanelen terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de BTW op de aankoop en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 Wattpiek) voor € 4.400 levert dit € 760 op. Met onderstaand stappenplan is dat heel eenvoudig.

Als je zonnepanelen op je dak legt, word je in feite een mini-energiebedrijfje, en daarmee "ondernemer". Dat heeft als voordeel dat je de BTW die je voor de zonnepanelen betaald hebt, kunt terugvragen. Dat doe je met een BTW-aangifte. Met het stappenplan kun je dit prima zelf regelen.

Let op:

Doe de BTW-aangifte binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin je de panelen kocht.

Zorg dat factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan. Staat de factuur op jouw naam en de energierekening op naam van je partner? Dan kan je de BTW niet terugvragen!

Het stappenplan hieronder geldt alleen voor particulieren.

Stap 1: Vul het formulier 'Opgaaf Zonnepaneelhouders' in

  • Om de BTW terug te krijgen, moet je je als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doe je met het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders, dat op de site van de Belastingdienst staat. Je kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

  • - Bij 1 vul je jouw gegevens in: je naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst, je telefoonnummer, je Burgerservicenummer en de factuurdatum.

  • - Bij 2a vul je het correspondentieadres voor de BTW in (dat kan een ander adres zijn).

  • - Bij 2b kruis je aan of je wilt meedoen aan de kleine ondernemers regeling (KOR). Deelname aan de KOR heeft als voordeel dat je maar 1 (soms 2) keer BTW-aangifte hoeft te doen. Het nadeel is dat je daarna 3 jaar lang geen BTW meer kunt terugvragen (bijvoorbeeld als je extra panelen koopt, maar ook als je een eigen bedrijfje begint).

  • - Bij 3 onderteken je het formulier.

Reactie Belastingdienst afwachten

Na de ontvangst van jouw formulier stuurt de Belastingdienst binnen 10 werkdagen een brief 'Vaststelling belastingplicht'. In die brief staat dat je als ondernemer bent geregistreerd en je BTW- nummer (omzetbelastingnummer). Daarnaast krijg je nog een brief met je inloggegevens voor de digitale aangifte.

Heb je na enkele weken nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet, kun je een boete krijgen.

Let op: waarschijnlijk moet je digitaal aangifte doen, maar het kán zijn dat je een papieren aangiftebiljet ontvangt via de post. Vul die papieren aangifte dan in en stuur hem op tijd terug met de post.

Stap 2: Rekeningnummer doorgeven

Je moet aan de Belastingdienst het rekeningnummer doorgeven waarop de BTW uitbetaald kan worden. Dat moet óók als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft voor de inkomstenbelasting of toeslagen! Je kunt het rekeningnummer online doorgeven op de site van de Belastingdienst. Doe dit voor je aan stap 3 begint (dus voordat je de BTW-aangifte doet), dan gaat de uitbetaling sneller. Handig om te weten: heb je géén boekhouder of andere contactpersoon? Vul bij 'contactpersoon' dan je eigen gegevens in. En bij 'sub nummer' vul je de 2 cijfers na de B van jouw omzetbelastingnummer in.

Stap 3: BTW-aangifte doen

Waarschijnlijk krijg je van de Belastingdienst een digitale aangifte. Heb je de brief en inloggegevens ontvangen? Dan ben je klaar om BTW-aangifte te doen. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de BTW die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait).

Hoe vul je het formulier in?

Je hoeft alleen de rubrieken 1 en 5 in te vullen. Bij rubriek 2, 3 en 4 vul je niets in (in de digitale aangifte klik je op 'Akkoord').

- Bij vraag 1a vul je bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Bij 'omzetbelasting' vul je het forfait in dat hoort bij het opwekvermogen van jouw zonnepanelen. Dit forfait vind je in de tabel hieronder. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 3.000 Wattpiek (10 zonnepanelen) is het forfait € 60. Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor). Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd (komt weinig voor).

- Bij vraag 5a vul je dit forfait nogmaals in (bij de online aangifte wordt dit bedrag automatisch ingevuld).

- Bij 5b vul je de BTW in die je hebt betaald voor de aankoop en installatie. Dit bedrag staat op de factuur. Voor een systeem van 3.000 Wattpiek zal dit ongeveer € 820 zijn.

- Bij vraag 5c en 5e vul je het verschil tussen de bedragen in (in dit voorbeeld € 760).

- Vraag 5d laat je leeg.

  • Tabel voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan 

Opwekvermogen in Wattpiek       Forfait (omzetbelasting)

Tabel voor zonnepanelen die in het dak geïntegreerd zijn

Zijn jouw zonnepanelen meteen ook dakbedekking (dit noemen we geïntegreerde zonnepanelen)? Dan mag je slechts een deel van de BTW terugvragen. Dat komt doordat dat deze geïntegreerde zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van elektriciteit ook een functie als dakbedekking hebben. Voor die laatste functie heb je geen recht op BTW-aftrek. Daarom is er voor geïntegreerde zonnepanelen een andere tabel voor het bedrag dat je bij vraag 1a (forfait) van je BTW-aangifte moet invullen. 

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait (omzetbelasting)

Voorbeeld: Jouw zonnepanelen hebben een vermogen van 3.000 Wattpiek. Bij vraag 1a en 5a vul je dan € 20,00 in. Bij vraag 5b moet je opletten: je mag hier niet het hele BTW-bedrag voor het dak invullen, maar slechts 1/3 deel daarvan. Bijvoorbeeld: de BTW voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen was € 1.500,00 dan vul je bij 5b € 500,00 in. Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugkrijgt (5b min 5a, in dit geval 500 min 20 is € 480,00). Bij de andere vragen hoef je niets in te vullen.

Eén keer aangifte doen is meestal genoeg

Normaal gesproken moet je als ondernemer elk kwartaal BTW-aangifte doen. Maar als je deelneemt aan de kleine ondernemersregeling is 1 keer aangifte doen voldoende. Soms komt het voor dat je na de 1e aangifte toch nog een 2e aangifte van de Belastingdienst ontvangt. Die móét je dan ook invullen, anders krijg je een boete. Houd je e-mail of post dus in de gaten: de Belastingdienst stuurt als het goed is een herinnering. Tip: check aan het begin van het nieuwe kwartaal online of er een tweede aangifte voor je klaar staat. Kies in de aangifte bij de vraag 'Hebt u iets aan te geven' voor 'Nee'. Daarna kun je de aangifte ondertekenen en versturen.

Voor- en nadelen kleine ondernemers regeling

Als je meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR), hoef je maar 1 keer BTW-aangifte te doen en daarna nooit meer. Dat scheelt administratie en geld: je hoeft geen BTW over de opgewekte stroom te betalen aan de Belastingdienst.

Wanneer is deelnemen een slimme keuze?

Meedoen aan de KOR is een slimme keuze als je niet van plan bent om de komende 3 jaar extra zonnepanelen te nemen of in die periode als ondernemer te starten. De KOR geldt namelijk voor 3 jaar en gaat het kalenderjaar na aankoop van de zonnepanelen in. Je kunt je deelname pas na 3 jaar beëindigen. Dat betekent dat je 3 jaar lang geen BTW kunt verrekenen of terugvragen. Ook niet voor het onderhoud van je panelen, een extra set panelen, of investeringen die je voor je nieuwe bedrijf doet.

Voorbeeld: Je koopt in februari 2020 zonnepanelen. In april 2020 vraag je de BTW terug en meld je je aan voor de KOR. De KOR gaat dan op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment kun je 3 jaar lang geen btw meer terugvragen. Als je vóór eind 2020 nog extra zonnepanelen koopt, kun je die BTW in 2020 nog wél terugvragen.

Er is één uitzondering: zodra je omzet boven de € 20.000 uitkomt, moet je dat aan de Belastingdienst doorgeven en eindigt de KOR.

Voor jezelf beginnen of extra panelen kopen

Heb je plannen om in de komende 3 jaar een extra set panelen te kopen of voor jezelf te beginnen? Check dan op belastingdienst.nl/kor of deelname aan de KOR voor jou een verstandige keuze is.

En als je niet meedoet aan de KOR?

Als je niet meedoet aan de KOR, ben je voor de Belastingdienst een gewone ondernemer. Dat betekent dat je ieder kwartaal btw-aangifte moet doen. In die aangifte geef je aan hoeveel BTW je moet betalen over jouw stroomopbrengst (terug levering en eigen gebruik). Meestal is dit een vast gesteld bedrag (forfait). Wil je niet ieder kwartaal aangifte doen? Dan kunt je een schriftelijk verzoek indienen bij jouw belastingkantoor met de vraag of je 1 keer per jaar aangifte mag doen.

Het voordeel van 'gewone ondernemer zijn', is dat je de BTW voor onderhoud, reparatie of vervanging van panelen (of de omvormer), of voor extra panelen, mag verrekenen met de BTW die je moet betalen.