Energiebespaarlening

Kenmerken van de lening

  • Je kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen
  • Voor een Zeer energiezuinig pakket tot maximaal € 50.000,-
  • Voor Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter tot maximaal € 65.000,- per woning.
  • Je betaalt een aantrekkelijke rente
  • Looptijd van 7, 10 of 15 jaar
  • Rente staat vast gedurende hele looptijd
  • Vervroegd aflossen mogelijk zonder extra kosten

Voor zonnepanelen geldt dat maximaal 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen.   

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN bank en de Council of Europe Development Bank (CEB Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de energiebespaarlening uit.