Subsidiemogelijkheden voor het MKB

De overheid wil duurzame energie stimuleren. In 2023 moet 16% van al onze energie duurzaam zijn opgewekt. Door energiezuinig ondernemen te subsidiëren, stimuleert de overheid ondernemers energiezuinige maatregelen te nemen. Hiervoor zijn er energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden jou financieel voordeel en verlagen je kosten. De belangrijkste energiesubsidie voor MKB-ondernemers is de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een regeling waarmee je IN 2020 45% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie kunt aftrekken van je fiscale winst. Bij de berekening wordt niet uitgegaan van het daadwerkelijke investeringsbedrag, maar wordt € 750,00 per kWp aangehouden als basisbedrag voor de aftrek Onderaan deze pagina is een rekenvoorbeeld opgenomen. 

De overheid trekt jaarlijks ongeveer 100 miljoen Euro uit voor de EIA.

Het budget voor 2020 is zelfs 147 miljoen Euro!

Voorwaarden zijn dat je minimaal 2.500 euro moet investeren en dat het middel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet staan. Zonnepanelen - zowel de panelen die alleen energie opwekken als de panelen die gecombineerd energie en warmte opwekken - staan op de lijst. De Energie-Investeringsaftrek (EIA) geldt uitsluitend voor kleinverbruikers. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère en kunnen gebruik maken van de salderingsregeling.

Let op: Een aanvraag voor EIA moet je binnen drie maanden doen nadat je de opdracht hebt gegeven voor een energiezuinige investering of de bestelling hebt gedaan. Je moet de aanvraag indienen via het e-loket van RVO.nl.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De MIA subsidieregeling, de Milieu Investeringsaftrek, biedt een extra belastingaftrek op de fiscale winst. De MIA kent verschillende aftrek percentages uiteenlopend van 13,5, 27 tot 36%. Welk percentage van kracht is hangt af van het type bedrijfsmiddel dat wordt aangeschaft.

Voor 2020 is er voor de MIA subsidieregeling een budget beschikbaar van € 124 miljoen.

Om gebruik te kunnen maken van de MIA, moet jouw investering gemeld worden bij RVO. Dat moet binnen 3 maanden na de aankoop van het bedrijfsmiddel. Daarna kan de MIA toegepast worden in de belastingaangifte. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer jij tussen de € 2.300,00 en € 306.931,00 in zonnepanelen voor je bedrijf? Dan kun je eenmalig aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zonnepanelen vallen onder de middelen waar je volgens deze regeling in mag investeren. Let op: je mag deze aftrek naast de Energie-investeringsaftrek gebruiken.

Zaken waar je de KIA wel op kunt toepassen moeten minimaal 450 euro exclusief btw hebben gekost. Als je geen recht hebt op btw-aftrek dan is het bedrag 450 euro inclusief btw. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt niet voor goedkopere bedrijfsmiddelen. In totaal moet je in het boekjaar minimaal voor 2.300 euro aan investeringen hebben gedaan om gebruik te kunnen maken van de KIA.

Zoals de naam al zegt, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedoeld om kleine en middelgrote ondernemers tegemoet te komen. Daarom profiteer je het meest van de aftrek wanneer het om relatief kleine bedragen gaat. Hoe groter je totale investeringsbedrag, hoe minder aftrek je krijgt. Heb je een grootverbruikersaansluting van meer dan 3 x 80 Ampère, heb je geen recht op KIA.

De KIA verlaagt de winst of vergroot het verlies van een onderneming. Er kan dus ook gebruik worden gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in een verliesgevend jaar.

Let op: de bedragen en percentages in deze tabel veranderen ieder jaar. Bekijk de tabellen van recente jaren op de website van de Belastingdienst. Het gaat om het boekjaar waarin jij investeert in zonnepanelen.

Vamil

Met de Vamil kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel. Om gebruik te kunnen maken van de Vamil, moet u uw investering melden bij RVO. Dat moet u doen binnen 3 maanden na de aankoop van het bedrijfsmiddel. Daarna kunt u de Vamil toepassen in uw belastingaangifte. Je mag de investering overigens ook gewoon in vijf jaar aftrekken.

Welke subsidies en fiscale regelingen kun je combineren?

De combinatie KIA en MIA + Vamil wordt vaak toegepast en levert een behoorlijke aftrekpost op, wat kan resulteren in een aanzienlijke verlaging van het netto investeringsbedrag.

De combinatie KIA + EIA en Vamil kan zelfs nog een stuk interessanter uitpakken.

Veel informatie, daarom een simpel rekenvoorbeeld:

Een ondernemer overweegt een investering in een zonnepanelen systeem bestaande uit 100 panelen. Elk paneel heeft een vermogen van 350Wp, resulterend in een netto jaaropbrengst van ca. 30.000kWh. Met de totale investering is een bedrag gemoeid van € 27.500 ex. BTW.

Naast zijn BV heeft de ondernemer zijn bedrijfspand in een VOF, die hij samen met zijn vrouw heeft. Hij vraagt zich af met welk bedrijf hij de investering het beste kan doen.

Een simpele berekening van het netto investeringsbedrag voor zowel de IB als de VPB ondernemer. Het voordeel verschilt per ondernemingsvorm en is afhankelijk van de hoogte van de fiscale winst.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Zodra je als ondernemer (veel) meer duurzame energie gaat produceren dan je zelf gebruikt, kom je in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze rijkssubsidie vergoedt het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt.

Je kunt je opgewekte energie of warmte dus gewoon op de energiemarkt kwijt zonder dat je een hogere prijs hoeft te vragen. De correctiebedragen die de overheid toekent, hangen af van de energieprijs en je productie. Kijk voor rekenvoorbeelden en meer informatie op de website van RVO.nl.

Als je meer dan 15 kWp aan zonne-energie opwekt of meer dan 100 vierkante meter voor zonthermie hebt ingericht, kom je in aanmerking voor de SDE+. Voor deze regeling kun je een aanvraag indienen via het e-loket van RVO.nl. Op is op en de subsidie op zonnepanelen is populair. De regeling wordt daarom in fases opengesteld.

Lees meer over SDE+ en SDE++ via deze link.