Wat is Groene Energie?

"Energie afkomstig uit onuitputtelijke bronnen"

Groene stroom is gemaakt uit duurzame, onuitputtelijke bronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Ondernemers die kiezen voor groene stroom, stimuleren de ontwikkeling van duurzame energie.

Ondernemers kunnen zelf bepalen welke bronnen van elektriciteit zij prefereren: groene of grijze stroom. Het is zelfs mogelijk om een leverancier te kiezen die uit één specifieke bron levert, bijvoorbeeld alleen windenergie.

Grijs versus groen

Grijze stroom wordt gemaakt met kernenergie en fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkool. Gas, olie en steenkool raken een keer op en het afval van kernenergie is problematisch. Groene stroom daarentegen is gemaakt van bronnen die niet op raken en weinig vervuilend zijn voor het milieu. Groene energie wordt ook wel duurzame of hernieuwbare energie genoemd. Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn meer soorten duurzame energie: biomassa, waterkracht, aardwarmte, energieopslag en warmtepompen.

Garanties van Oorsprong

Als je groene elektriciteit koopt, moet de energieleverancier garanderen dat de stroom op een duurzame manier is opgewekt. Controle vindt plaats met zogeheten Garanties van Oorsprong. Een Garantie van Oorsprong is een certificaat dat een elektriciteitsproducent ontvangt voor de productie van een bepaalde hoeveelheid groene elektriciteit. Op het certificaat staat onder meer een nummer, de bron van de elektriciteit en de productiedatum. De Garantie geldt als bewijs dat de groene stroom is gemaakt. Als een energieleverancier de groene stroom van een producent afneemt, verkoopt aan een consument en op het net zet, dan vervalt het bijbehorende certificaat. Er kan dus nooit méér groene stroom worden verkocht, dan er wordt gemaakt. En elke kWh verkochte groene stroom is te traceren naar de bron.

CertiQ is verantwoordelijk voor de certificering van elektriciteit en beheert de databank waarin zij alle transacties bijhouden. De Energiekamer controleert of de partijen zich houden aan de verplichting Garanties van Oorsprong af te boeken.

Elektriciteitsnet

De producent zet de geproduceerde groene stroom op het netwerk. Deze groene stroom komt in het elektriciteitsnet samen met stroom die is opgewekt uit niet duurzame energiebronnen. Je moet het netwerk zien als een groot zwembad. Dus de groene producent gooit een emmertje groene stroom in het zwembad. Het volume van het emmertje staat gelijk aan de hoeveelheid opgewekte groene stroom door de producent.