SDE+ en SDE++

Wat betekend het, wat is het verschil en hoe gaat het in zijn werk?

De SDE++ subsidie is een vervolg op de SDE+ subsidie, die in het voorjaar van 2020 voor de laatste keer aangevraagd kon worden. Hoe de SDE++ exact vormgegeven gaat worden is nog niet helemaal duidelijk, maar hieronder zijn in ieder geval de belangrijkste punten te vinden.
Graag gaan we met u in gesprek om te kijken hoe deze regeling ook voor u toegepast kan worden.

  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

  Zodra je als ondernemer (veel) meer duurzame energie gaat produceren dan je zelf gebruikt, kom je in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze rijkssubsidie vergoedt het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt.

  Je kunt je opgewekte energie of warmte dus gewoon op de energiemarkt kwijt zonder dat je een hogere prijs hoeft te vragen. De correctiebedragen die de overheid toekent, hangen af van de energieprijs en je productie. 

  Als je meer dan 15 kWp aan zonne-energie opwekt, kom je in aanmerking voor de SDE+. Dit kun je vergelijken met ca. 200 m2 dakoppervlak of  zo'n 50 zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat je een elektriciteitsaansluiting hebt van meer dan 2 x 80A, dus grootverbruiker bent.

  Het Rijk heeft reserveert jaarlijks een aantal miljarden euro's voor de SDE+.
  Check via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in welke periode je de aanvraag voor een subsidie kunt indienen via het e-loket van de RVO. 

  Voor deze regeling kun je een aanvraag indienen via het e-loket van RVO.nl. Op is op en de subsidie op zonnepanelen is populair. De regeling wordt daarom in fases opengesteld.

  In elke fase wordt de meerprijs die je krijgt voor groene energie hoger. Maar zodra de pot op is, vis je achter het net. Bedenkt dus goed hoeveel subsidie jij nodig hebt en in welke fase jij dus je aanvraag kunt indienen. Hoe kleiner de bijdrage per kilowattuur, hoe hoger je kans op subsidie. Als je subsidie krijgt toegekend, is dit voor meerdere jaren.

Een rekenvoorbeeld

Een ondernemer heeft een installatie van 100.000 Wp, die jaarlijks zo'n 95.000 kWh oplevert. 

80% levert hij terug aan het energienet (76.000 kWh) en 20% gebruikt hij zelf (19.000 kWh).
De investering die hij heeft moeten doen voor deze installatie was € 80.000,00.
Hij heeft een SDE+ beschikking Fase 3.
Zijn verdiensten zijn als volgt te berekenen:

Haalbaarheidsstudie

Voor aanvragers van SDE+ die een vermogen produceren vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 Nm3, is een haalbaarheidsstudie verplicht. Dit om te zorgen dat er geen budget wordt gereserveerd dat door een ander gebruikt had kunnen worden. Bij de haalbaarheidsstudie zit onder andere een exploitatieberekening, een berekening van het projectrendement en een onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering. Voor geothermieprojecten is een geologisch onderzoek vereist.

Overproductie

De SDE+ regeling kost wat tijd en moeite en is daarom vooral aantrekkelijk voor ondernemers die echt veel meer energie produceren dan zij zelf gebruiken. Denk er dus goed over na voor je een energie-installatie gaat aanleggen. Misschien is het handiger om je te beperken tot het opwekken van je eigen energiebehoefte.

Energietransitie

Steeds meer ondernemers stappen over van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) naar duurzame energie. Volgens het Klimaatakkoord zijn sommige bedrijven dit ook verplicht om te doen. Zij hebben daarnaast een informatieplicht. Moet jij ook voldoen aan deze eisen? 

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

Op 17 februari 2020 verscheen de Kamerbrief over de voortgang van de Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie (SDE++). De regeling is open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is € 5 miljard beschikbaar.

Bestaande en nieuwe elementen

De SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een robuuste en effectieve regeling om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. De SDE++-regeling houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+-regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.

Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies.

SDE++ 2020

De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. In 2020 is een flink aantal aanvullende categorieën in de SDE++ opgenomen. Tegelijkertijd geldt dat de verbreding van de SDE+ daarmee niet is afgerond. Er zijn naar verwachting ook andere technologieën die door de SDE+ ondersteund kunnen worden. 

Voor een SDE++ subsidie op zonnepanelen gelden een aantal voorwaarden:

Een zakelijke aansluiting van 3 x 100 Ampère of hoger

Minimaal 800 m2 vrije dakoppervlakte

Wanneer je geen eigenaar van het pand bent moet je een verklaring van de eigenaar meesturen

Twee categorieën: Piekvermogen tussen 15 kWp en 1 MWP en Piekvermogen hoger dan 1 MWp.

Staan de zonnepanelen niet op het dak, dan is een omgevingsvergunning verplicht.

Vervolgproces

Minister Wiebes streeft er naar om in april het wijzigingsbesluit SDE te publiceren. De publicatie van alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ wordt uiterlijk in het voorjaar verwacht. Voor het besluit en de regelingen is ook de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig.